Yiwu Galore Accessories Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $63,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Top Selling Products
Virus Protective Items
Promotion Key Chain/Tag
Promotion Rubber Bag Tag
0,10 US$ - 1,00 US$/Cái
200 Cái(Min. Order)
0,42 US$ - 0,47 US$/Cái
120 Cái(Min. Order)
2,00 US$ - 2,50 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)
2,00 US$ - 2,50 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 2,50 US$/Cái
300 Cái(Min. Order)

Adam Chen/CEO
Loading
Lily Ruan
Loading
Thierry
Loading